Produktudvikling

Produktudvikling


Projektledelse

At komme fra A til B på kortest mulig tid med størst mulig træfsikkerhed, er den opgave, man som projektleder oftest bliver stillet. I tværfaglige projekter, der involverer både mekanik, elektronik og software, er der brug for en leder, der kan arbejde på systemniveau.


At komme fra en ide til et produktionsmodent produkt til tiden med det rette ressourceforbrug kræver meget af udviklingsteamet. Cuva har været projektleder på en lang række store tværfaglige projekter, hvor krav til koordinering og styring har været høje. I rollen som projektleder varetager Cuva overblikket over projektet og sikrer et velfungerende produkt gennem et veltilrettelagt forløb afhængigt af projektets størrelse og produktets egenskaber.  Ved hjælp af vores generiske udviklingsplan udarbejdes der en specifik projektplan for det aktuelle projekt, fra projektstart til overdragelse.

Konceptudvikling


At udvikle koncepter og træffe de rigtige valg kræver kreativitet, erfaring og faglighed: Evner Cuva besidder.


Vores erfaring med produktudvikling og maskinkonstruktion danner grundlaget for vores konceptfase. Vi spejler nye problemer og opgaver i de gamle og kommer med nyskabende og innovative koncepter. Vi udfordrer de gængse konstruktioner og tænker nyt.


Valget af metoder samt omfanget af konceptfasen afhænger af det enkelte projekt. I mange projekter er der en løbende og dynamisk proces igennem hele projektet. Typisk indeholder fasen:

 

 • Teknologianalyse
 • Idékataloger/morfologiskemaer
 • Affinitetsdiagrammer
 • Markedsundersøgelser
 • Brugerundersøgelse
 • Konceptworkshops
 • Mockups og koncepttest
 • Konceptscreening og konceptscoring


Detailkonstruktion


I denne fase detaljeres konstruktionerne, og fasen stiller store krav til teamet. Cuva's medarbejder har stor konstruktionsforståelse og med de rigtige kompetencer (læs mere) sikrer vi, at dit produkt bliver udviklet optimalt i forhold til ressourceforbrug og de stillede produktkrav.


Vi arbejder efter devisen "As simple as possible, but not simpler".


Systematiske værktøjer sikrer at muligheder samt til/fravalg er tydelige og dokumenteres i f.eks. morforlogiskemaer. I denne fase er vi i løbende dialog med kunden.


 • 3D CAD; Catia, Creo, Solidworks & Inventor.
 • Mange materialer; Plast, stål, alu, glas, kompositter
 • Simuleringer i ansys og matlab
 • Beregning af maskinkomponenter; Gear, krympesamlinger, limning, akselberegninger mm.
 • Interfaceanalyser og produktionsoptimering
 • Fokus på producerbarhed og kostpris fra starten
 • Funktionsmodeller, brugertest, evalueringer
 • Toleranceanalyse af kritiske kæder
 • Tegninger, GPS–målsætning

Test og valideringFaciliteter og testerfaring kombineret med Cuva’s store erfaring i mekanisk produktudvikling udnyttes til at skabe kreative teststande, der bryder meget komplekse (og dyre) testopgaver ned til simplere og billiger opgaver.


Cuva’s testfaciliteter råder over en bred vifte af måleapparater og sensorer.


Vi har stor erfaring med opbygning af teststande styret af PLC med diverse former for datalogning. Her er mulighederne rige: klimaskabe, tryk, pumper, motorer, hydraulik og pneumatik kan styres og alle sensordata kan opsamles og gemmes automatisk.  Vi har erfaring med logning af data fra straingauges, tryk, temperatur, vinkelmålere, moment og kraftsensorer.


Ofte skal et produkts egenskaber valideres, og det kan vi hjælpe med.


 • Funktionsvalidering
 • PLC eller LabView styret teststand med datalogning
 • Datalogning


0-serie og produktionsmodning


Cuva hjælper gerne med 0-serieproduktion både på kundens linje eller i Cuva's faciliteter.


I de fleste projekter hjælper Cuva kunden igang med produktionen. Det er ikke altid en ukompliceret opgave. Leverandører skal levere det aftalte, kundens produktionsflow skal etableres, hjælpeværktøjer skal laves og koordineres.


Cuva har gennem mange år opbygget et godt samarbejde med kompetente underleverandører, og vi kan derfor også varetage projektet i denne fase af forløbet.


Produktet skal i nogle tilfælde produktionsmodnes, og typisk vil forskellige leverandører gerne have indført diverse rettelser for at forbedre deres flow. Det har vi lang erfaring i, og vi kan rådgive om, hvad der kan betale sig at gennemføre, og hvad der ikke kan betale sig.

Kontakt os

  Cuva ApS

  Malervej 9

  DK-2630 Taastrup

          +45 70 70 28 82

Del

Følg

PROFIL

 • Rågivende ingeniører
 • Mekanisk produktudvikling
 • 3D-konfigurering